Inheemse planten

In de natuur bepalen de lokale groeiomstandigheden welke planten zich kunnen handhaven en welke niet. Al naar gelang de omstandigheden (vochtig/droog; licht/schaduw; open/windluw; warm/koud; bodemtype enz.) ontwikkelen zich andere plantengemeenschappen. Hier vindt het begrip biotoop zijn oorsprong, de natuurlijke groeiplaats van plantengemeenschappen. In de ecologische siertuin wordt uitgegaan van deze lokale omstandigheden. Binnen deze kaders kiest de tuinier welke planten er in zijn tuin komen. Belangrijk is dus in de eerste plaats goed de karakteristieken van de tuin te kennen. Een goede plantenkeuze vermijdt in grote mate latere, overmatige waterbehoefte, ziektegevoeligheid, slechte groei enz. De in het wild voorkomende, inheemse plantensoorten vormen de meest duurzame keuze. Immers, als een soort zich in het wild kan handhaven, dan is er een goede kans dat ze met een minimum aan verzorging zal kunnen gedijen in de tuin. Doch, cultuurvariŽteiten kunnen uiteraard ook in de siertuin. Respect voor deze fundamentele spelregel geeft goede garanties voor een duurzame, ecologische siertuin, waarin planten tot volle wasdom kunnen komen en zelfs een respectabele ouderdom kunnen bereiken.

terug naar ecologische tuinen...