Etages

In een ecologische tuin wordt de beplanting etagegewijs opgebouwd zoals in de natuur: Een gelaagde beplanting is zelfregulerend. De hogere lagen houden de onderste lagen in bedwang. Een goed opgebouwde beplanting vraagt hierdoor weinig onderhoud. De ecologische tuin wordt ook boeiender: er staan meerdere planten bij elkaar. Er is meer beleving door bijv. spreiding van bloei. Takjes en bladeren blijven liggen tussen de beplanting en vormen zo een humuslaag. De structuur van de bodem verbeterd en uitdroging van de bodem wordt tegengegaan. De voedingsstoffen verdwijnen niet via de groene kliko naar de tuincentra, waar we dan weer dure zakken compost voor moeten terugkopen.
terug naar ecologische tuinen...