Tuingeluk
Coach


geen teleurstellingen meer


Het idee bestaat dat ca. 80% van de tuinbezitters in Nederland een niet optimale band heeft met zijn of haar tuin. Als wij de tuinbeleving willen veranderen, moeten wij daar iets aan doen. Het is gelukkig heel eenvoudig. 'De vier basisvoorwaarden voor Tuingeluk' zijn begrijpelijk en voor iedereen toepasbaar. Het effect van een consequente toepassing van 'De vier basisvoorwaarden voor tuingeluk' is het voorkomen van teleurstellingen en het creëren van een groeiende band met de eigen buitenruimte. Sinds een aantal jaren is Adriana officieel gecertificeerd als tuingelukcoach. Dat wil zeggen dat zij een van de geselecteerde ontwerpers is van de tuinen van Appeltern die achter de uitgangspunten staan die zouden leiden tot een tuin met het juiste gevoel. Het tuingeluk-concept bestaat uit 4 basisregels te weten: balans, verhouding, privacy en energiebalans.


Balans beplanting/verharding

tuingeluk1 Uw buitenruimte wordt pas een tuin als niet meer dan 1/3 van het totaaloppervlak ingenomen wordt door verharding in de vorm van paden en terrassen. Het deel dat overblijft, 2/3 van het totaaloppervlak, is bestemd voor groen. Onder 'groen' verstaan wij beplanting, gazon en ook de vijver.


Verhouding hoge en lage beplanting

De helft van uw groen moet hoger moet zijn dan 90 cm. Met de hogere beplanting of groenelementen in de vorm van haagblokken of gesnoeide plantenvakken krijgt uw tuin spanning, dieptewerking en intimiteit. Allemaal zaken die de tuinbeleving veel mooier maken.

Privacy

De locatie van uw tuin is iets wat we moeilijker kunnen aanpassen. Om U prettig te voelen in Uw tuin is het echter van groot belang om U vrij te voelen. Om tuingeluk te ervaren! Als ontwerper hebben we daarvoor voldoende tools tot onze beschikking om het ontwerp zou te maken dat aan deze voorwaarde kan worden voldaan. Een vormbomenrij en een begroeide pergola tegen de inkijk en dakplantanen tegen de buren van boven. Soms helpt het om een andere locatie te vinden voor uw terras, of geluidswerende tuinafscheidingen. Er zijn mogelijkheden genoeg!

Energiebalans

tuingeluk2 De laatste voorwaarde is een hele belangrijke. Hier gaat het vaak mis! Het gaat hier om de balans tussen de hoeveelheid tijd die u aan uw tuin wilt/kunt besteden in relatie tot de tijd die de tuin van u vraagt. Deze voorwaarde heeft een directe relatie tot de eerste twee voorwaarden. Om het onderhoud te beperken, wordt immers vaak gekozen voor het totaal bestraten van een tuin met funeste gevolgen voor uw gevoel en tuingeluk.De kern

Wij willen graag laten zien dat er vele andere mogelijkheden zijn om uw arbeidstijd naar eigen behoefte te regelen. Tientallen ingrepen en keuzes spelen een rol. Één nadeel is dat ze niet allemaal in uren per week zijn uit te drukken, ook al niet omdat elke tuin een andere afmeting tuingeluk3 heeft en de ene tuinier nu eenmaal sneller werkt dan de andere. Ook het 'netheidsgevoel' van de klant speelt hierbij een grote rol. Er zijn veel keuzen te maken die het werk in de tuin reduceren. Bestrating met grote tegels zorgt voor minder onkruid tussen de tegels dan bijv. bij oude klinkerpaadjes. Voor een gazon geldt hoe dan ook dat u zo'n dertig keer per jaar moet maaien. Een ecologische bloemenweide wordt maar 1 of 2 keer per jaar gemaaid! Duurzame keuzes geven jarenlang plezier in de tuin. Daarnaast beperkt een goed aangelegd beplantingsplan de werkzaamheden in de tuin. Onkruid krijgt hierbij weinig kans! Dit zijn maar enkele voorbeelden die ervoor zorgen dat U een goed gevoel krijgt in Uw tuin. U wordt gelukkig met Uw tuin!

Zie ook Tuingeluk