Tuinontwerp
en
tuinontwerpenEen tuinontwerp dient natuurlijk afgestemd te zijn op uw leefomgeving en levensstijl. Een tuin, die er is voor uw plezier en ontworpen op basis van uw wensen in een zo breed mogelijke betekenis. Een tuinontwerp is pas geslaagd als aan uw wensen is voldaan, waar tevens ditzelfde tuinontwerp u toch in positieve zin verrast met de invulling van die wensen. Zo'n positieve verrassing in het tuinontwerp kan in allerlei vormen tot uitdrukking komen: keuze van levend en dood materiaal, kleurstelling, vormgeving. Een professioneel tuinontwerpbureau, met vele jaren ervaring en een grote verscheidenheid aan tuinontwerpen kan dat verschil voor u maken. Er zijn al vele boeken geschreven over tuinontwerpen. Toch willen wij u op deze wijze een kort overzicht geven waar een tuinontwerp zoal rekening mee dient te houden.

Functioneel tuinontwerp

Bij een tuinontwerp dient natuurlijk rekening gehouden te worden met de meest voorkomende wens: de specifieke functies. Een korte opsomming van de meestgenoemde functionele wensen:

Vormgeving tuin

Bij de vormgeving komen we natuurlijk al gauw op de smaakkant van een tuinontwerp. Ondanks dat daar niet over te twisten valt, zal een goed tuinontwerp natuurlijk wel invulling moeten geven aan een aantal vormgevingsaspecten, alhoewel in de moderne architectuur toch veel vrijheidsgraden zijn. Vaak blijkt dat bij het aanbieden van een alternatief tuinontwerp, bijvoorbeeld rechthoekig van vorm in plaats van een natuurlijk gevormd tuinontwerp, men toch aangenaam verrast is. Indien dit letterlijk een alternatief tuinontwerp is (dus "extra" ten opzichte van een tuinontwerp dat uitgaat van de oorspronkelijk wens), kan dit nog wel eens tot een van de eerder genoemde aangename verrassingen zorgen.

Materiaalkeuze

Materialen in vele soorten en maten. Belangrijke materiaalkeuzen voor een tuinontwerp zijn enerzijds de beplanting en anderzijds de "dode" materialen. Ingeval er relatief veel beplanting is, met een redelijke mate van verscheidenheid, zal dit uitgewerkt worden in een zogenaamd beplantingsplan. Met name met betrekking tot de "dode" materialen is er tegenwoordig wel sprake van duurzame tuinontwerpen. Hierin wordt niet het principe van "cradle to grave" oftewel van "wieg tot graf" toegepast, maar de tegenhanger van deze trend: van "cradle to grave" oftewel van "wieg tot graf". In feite komt het er op neer dat materialen gekozen worden die duurzaam zijn (lang meegaan), en niet eenmalig aan de natuur onttrokken worden. Dit laatste kan beteken dat materialen niet nieuw aangekocht worden (dus direct uit de ontginning onttrokken worden), maar hergebruikt worden. Denk eens aan natuurstenen.

Stijl

Zoveel smaken, zoveel stijlen, maar het tuinontwerp houdt natuurlijk wel een bepaalde (historisch ingebedde) stijl aan. Er zijn er teveel om op te noemen, maar toch willen wij er u een paar niet onthouden: Of de meer streek/land gebonden tuinontwerpen: En uiteraard kunnen we nog veel meer landennamen vermelden voor het woordje "tuinontwerp".
Voorbeelden van tuinontwerpen

Kleurstelling

Naast stijl en functioneel een van de meest in het oog springende onderdelen van een tuinontwerp. Harmonieus door middel van kleurschakeringen in de keuze van planten of meer contrastrijk.

Locatie

Een niet te onderschatten factor dat duidelijk meegenomen dient te worden in een tuinontwerp is de locatie in al zijn aspecten. Nogmaals, dit is een zeer belangrijk aspect. De meest voor de hand liggende is misschien wel de ligging ten opzichte van de zon. Maar het tuinontwerp dient ook rekening te houden met de grondsoort en een mogelijk microklimaat, zoals dat in een (ommuurde) stadstuin kan heersen. Uiteraard zullen deze factoren vooral hun uitwerking hebben op de beplanting.